สูงวัยไม่ไร้ค่า กลุ่มผู้สูงอายุอ่างทองรวมตัวฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า พัฒนาการเคลื่อนไหวพร้อมเตรียมต่อยอดสร้างรายได้ในชุมชน

สูงวัยไม่ไร้ค่า กลุ่มผู้สูงอายุอ่างทองรวมตัวฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า พัฒนาการเคลื่อนไหวพร้อมเตรียมต่อยอดสร้างรายได้ในชุมชน

ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบาแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ผู้สูงอายุในชุมชนรวมกลุ่มกันฝึกทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดอ่างทองในการส่งครูเข้ามาสอนและอบรมให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้

นส.ภิรมย์ เฉลาภักดิ์ อายุ 53 ปี(เสื้อสีน้ำเงิน) ครูอาสาของศูนย์ กศน.อ.เมืองอ่างทองเปิดเผยว่า การทำไม้กวาดดอกหญ้า นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สู่งอายุร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการลดความเครียดของผู้สูงอายุที่รู้สึกเหงาที่อยู่บ้านเฉยๆ และยังเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือสายตา รวมถึงเป็นการออกกำลังกาย และการใช้สังคมร่วมกันของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเหล่านี้

เช่นเดียวกับนางจำเริญ สุขุม (เสื้อสีเทา) อายุ 82ปี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางแก้ว เปิดเผยว่าชมรมผู้สูงอายุชุมชนบางแก้วเราจะทำกิจกรรมทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนโดยจะมีกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กศน.ในการส่งวิทยากรมาสอนทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการออกกำลัง การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย โดยการทำไม้กวาดดอกหญ้านี้สามารถนำกลับไปทำใช้เองที่บ้านหรือพัฒนาต่อยอดในการนำไปสร้างอาชีพเสริมขายเพื่อสร้างได้ในชุมชนได้ในอนาคตอีกด้วย

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

Related posts