จังหวัดศรีสะเกษเตรียมการจัดกิจกรรม “ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run 2021” ครั้งที่ 2/2564 

จังหวัดศรีสะเกษเตรียมการจัดกิจกรรม “ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run 2021” ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน Lamduan Sisaket Night Run 2021” ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ.วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และ2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ประธาน YEC ศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อพิจารณาและมอบหมายติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้ การสำรวจและปรับเส้นทางการวิ่ง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การดำเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่จุดปล่อยตัวถึงเส้นชัย การประชาสัมพันธ์งานและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts