ส.ส.ชลบุรีเขต5 นำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมามอบให้อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เขตตำบลบ่อวิน นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

ส.ส.ชลบุรีเขต5 นำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมามอบให้อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เขตตำบลบ่อวิน นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 19.20 น.วันที่16มี.ค.64 ที่ริมหมู่บ้านบีลิฟโฮม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายขวัญเลิศ พานิทมาช ส.ส.ชลบุรี เขต5 ได้นำชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทำบาดแผล สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น เช่น ถุงมือ ผ้าทำแผล (ผ้าก๊อซ) ขนาดต่างๆ ผ้ายืด น้ำยาล้างแผล แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อ และอื่นๆอีกมูลค่ากว่า 5,000 บาท มามอบให้กับทางอาสาหน่วยกู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา โดยมีนายชาญชัย เกิดทวีพันธ์อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา หัวหน้าจุดยางเอน มาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มาไปไว้ในรถกู้ภัยของอาสาสมัครกู้ภัยตามจุดในพื้นที่ตำบลบ่อวิน เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ เพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดชลบุรี เขต5 ได้นำอุปกรณ์มามอบให้ในครั้งนี้
ทั้งนี้ ทางนายขวัญเลิศ พานิชมาช ส.ส.ชลบุรี เขต5ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันทางอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยในพื้นที่อำเภอศรีราชา ยังขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ ขณะที่มีปริมาณอุบัติเหตุในพื้นที่มากขึ้น และมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การสัญจรบนท้องถนนก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ทั้งเครื่องมือกู้ภัยและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จำเป็นในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บให้ทันเวลาไม่เพียงพอต่อการออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในบางครั้ง จึงได้นำอุปกรณ์การปฐมพยาบาลที่จำเป็นมามอบให้กับทางอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้

Related posts