แรงงานจังหวัดเปิดอบรมขับเคลื่อนแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันให้ชีวิตมั่นคง

แรงงานจังหวัดเปิดอบรมขับเคลื่อนแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คุ้มครองสิทธิ์และมีหลักประกันให้ชีวิตมั่นคง


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐของ 5 เสือแรงงาน โดยมีนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัด จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัด นางสุพิน ศรีเลิศ ผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายธีรศักดิ์ บุญธรรรม นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลศรีแก้ว ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 50 คน
นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า การจัดอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 6/2564 เป็นกลุ่มองค์กร แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ซึ่งหน่วยงาน 5 เสือแรงงานได้จัดเวทีในการขับเคลื่อน นโยบายแห่งรัฐเพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดย แรงงานจังหวัดได้เสวนาหัวข้อ”การส่งเสริมการมีงานทำ การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน “ จัดหางานจังหวัดได้พูดถึง “เรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” ผู้แทนสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พูดถึง “การพัฒนาทักษะฝีมือ ต่อยอดอาชีพในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร” ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน พูดถึง “การคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงของแรงงานนอกระบบ” ประกันสังคมพูดถึง “หลักประกันความมั่นคงในชีวิต” เกษตรมาบรรยาย “เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรลดล้างพิษ กายจิตผ่องใส “ และนักวิชาการเกษตรได้มาบรรยายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็นSmart farmer
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษกล่าวว่า ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ” ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมยังไม่เคยมีการจัดการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเลย ทั้งที่เป็นอำเภอที่เคยจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานหลายครั้ง จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการที่มีสวนข้าวโพด สวนทุเรียนให้สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพราะมีผลิตผลทางการเกษตรเป็นตัวนำร่อง ใครถนัดเรื่องปลูกข้าวโพด ใครถนัดเรื่องปลูกทุเรียน หากมีผู้เข้ามาอุดหนุนในสวนก็ขอให้จัดกิจกรรมชมสวน ใช้รถไถนั่งไปชมวิถีชีวิตชุมชนชาวเขมรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จัดรำผีฟ้า รำแม่มด ให้ชม กลุ่มที่มีต้นทานตะวันมากก็ทำป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยปลูกดอกไม้สีสดแซมให้สวยงามฯ ผู้เข้าอบรมทุกคนสนใจและบอกว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าทำมากเป็นอาชีพเสริมได้
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts