คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและอำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาและอำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพันเสด็จใน

ที่ศาลาการเปรียญวัดพันเสด็จใน ม. 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจเจ้าคณะอำเภอศรีราชาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้แจกหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้สัมโมทนียกถา ก่อนเริ่มพิธี ว่า วันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสมานฉันท์ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอจงตั้งจิตให้สงบและร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์โดยในส่วนของคณะสงฆ์และอำเภอศรีราชาได้จัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในอำเภอศรีราชา เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Related posts