การตรวจประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.ชลบุรี

วันที่ 28 มิ.ย. 65 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0  พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย  ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท., คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง หนึ่งในร้อยสถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการนี้ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าว มีให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์  กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, พ.ต.อ. ธนาวุฒิ จงจิระ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี และ ภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี (Big 6)  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และสาธิตการปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดริเริ่มของ ผบ.ตร.ท่านปัจจุบัน ที่ต่อยอดมาจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดิม สตช. มีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่จะทำให้ประชาชน รักและเข้าใจตำรวจ เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น เข้ามาทำให้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์ การพนันรูปแบบต่างๆ การหลอกลวงลงทุน Romance Scam( Call Center) ท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Safety Zone 4.0 แต่เดิมมีแค่ตำรวจกับประชาชนโดยได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยี อันเป็นที่มาของโครงการนี้

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 สภ.เมืองชลบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย 0.576 ตร.กม.  “ชุมชนบ้านหัวหินพัฒนา ,ชุมชนบางทรายร่วมใจ , ชุมชนซอยสมเด็จ ,ชุมชนวัดเขาบางทราย และชุมชนโรงปูนรักบ้านเรา ” มีจำนวนครัวเรือน 2,362 ครัวเรือน ประชากร 3,460 คน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เดินเท้าตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านหัวหินพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯสอบถามปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาโครงการฯ ต่อไป

 

Related posts