นครเชียงราย เริ่มโครงการสายไฟลงดิน เพิ่มเคเบิ้ลใยแก้ว พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน สร้างเกาะนกอพยพ

ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน กับผู้รับจ้างคือบริษัทศรีชลธร จำกัด และบริษัทแกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน โดยโครงการเป็นการว่าจ้างเอกชนปรับปรุงสายไฟฟ้าลงใต้เพื่อเป็นระบบเคเบิ้งจำนวน 3 เส้นทางภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ถนนจากขัวพญาเม็งราย ถึง แยกร้านข้ามต้มเมืองทองตามถนนประสพสุข ถนนธนาลัยจากแยกประตูเชียงใหม่ ถึง สี่แยกศาล จ.เชียงราย และถนนธนาลัยจากสี่แยกศาล จ.เชียงราย ไปยังโรงงานยาสูบ จ.เชียงราย แยกหนองสี่แจ่ง-กำแพงเมือง รวมระยะทาง 3,360 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.2565 เป็นต้นไปโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่าปัจจุบันนครเชียงรายได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีแนวทางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ เรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบรองรับการฟื้นตัวของโลกในอนาคต โดยกรณีของการนำสายไฟฟ้าลงทุนและพัฒนาไปสู่ระบบเคเบิ้ลใต้ดินถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเมืองต้นแบบอื่นๆ ทั่วโลก เพราะนอกจากจะเป็นการนำเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อความงดงามของบ้านเมือง ทำให้เกิดความปลอดภัย แก้ปัญหานกย้ายถิ่นซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าแล้วถ่ายมูลเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ยังจะมีการทำข้อตกลงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ นำสายบริการต่างๆ นำสู่สายเคเบิ้ลใยแก้ว ให้นำลงดินไปพร้อมๆ กันอีกด้วย ซึ่งระบบเหล่านี้ก็จะรองรับการทำงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทำให้เกิดระบบออนไลน์ที่รวดเร็วและเสถียรกว่าระบบไร้สายได้

“โครงการนี้ใช้งบประมาณ่ของเทศบาลนครเชียงราย 90 ล้านบาทและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเทศบาลนครเชียงราย ที่ทาง กฟภ.จะจัดสรรงบประมาณให้อีก 50% ของงบประมาณทั้งหมด โดยการก่อสร้างจะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และเมื่อแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะการเป็นเมืองที่ทันสมัย Smart City โดยมีตัวอย่าง เช่น เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่มีระบบออนไลน์ทันสมัยคนสามารถผลิตซอร์ฟแวร์และส่งไปขายทั่วโลกได้ ฯลฯ เช่นเดียวกันหากระบบเคเบิ้ลใยแก้วมีมีความเสถียรมีใช้ในเมืองเชียงรายก็จะดึงดูดให้นักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาลงทุนต่อไป”นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าว

 

 

 

Related posts