ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สร้างความระลึกถึงความเป็นไทย

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 28 มิ.ย ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ร่วมระลึกถึงกวีเอกของชาติสุนทรภู่ โดยมีนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินได้มอบหมายให้นางสาวญาญิฐา ช่างนับ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นประธาน พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

สำหรับกิจกรรมในงานวันสุนทรภู่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินได้มีการจัดให้การประกวดวาดภาพระบายสี  การประกวดคัดลายมือ ในการจัดกิจกรรมคือการ แต่งกายแบบไทยหรือแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดี

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงความเป็นไทยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกวีเอกของไทยที่สำคัญก็คือสุนทรภู่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมตั้งแต่ เด็กอนุบาล1-3 ซึ่งกิจกรรมที่จัดมานอกจากเด็กนักเรียนของเราจะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วยังมีการให้เรียนรู้ถึงประวัติสุนทรภู่ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนเราได้มีการสนับสนุนความเป็นไทย โดยมีการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของไทย อย่างเช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ประจำในทุก ๆ ปี

Related posts