วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ มีภารกิจดังนี้

– เวลา 07.30 น. พร้อมด้วย นางกานติมา วิโสรัมย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอสำโรงทาบ เยี่ยมเยียนเสริมพลัง ให้กำลังใจ การจัดเตรียมสถานที่ และซักซ้อมทำความเข้าใจ เพื่อรอรับการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  จังหวัดสุรินทร์ ประจำ 2565 ณ วัดตะเคียน บ้านตะเคียน ต.สำโรงทาบ

– เวลา 09.00 น. พร้อมด้วย นางกานติมา วิโสรัมย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอสำโรงทาบ ปลัดอำเภองานป้องกัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน และฝ่ายปกครองในพื้นที่ นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว 1 ราย และตำบลหมื่นศรี จำนวน 4 ราย

– เวลา 14.00 น. พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ธนาคาร และกลุ่มต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  โดยมีท่านทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ วัดตะเคียน บ้านตะเคียน ต.สำโรงทาบ การดำเนินงานเป็นไปเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

Related posts