จันทบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี) จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะประจำจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุม นิว เสม็ดงามรีสอร์ท

จันทบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี) จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะประจำจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุม นิว เสม็ดงามรีสอร์ท

วันนี้ที่ห้องประชุม นิว เสม็ดงามรีสอร์ท สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกชมรม สตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต ในเรื่องกฎหมายและการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายณัฐวุฒิ อาจฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับเขตที่ดิน โดยมีนายจรัส กรรณมรกต นายช่างสำรวจอาวุโสรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ จากนั้นได้ประชุมวางแผนเตรียมลงพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการ โคกหนองนาโมเดล ในสามพื้นที่คือ วันที่ 22 มีนาคม 2564 นี้จะลงสำรวจพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์
ในวันที่ 23 มีนาคม จะลงสำรวจพื้นที่อำเภอสอยดาว และในวันที่ 24 มีนาคมลงสำรวจพื้นที่โป่งน้ำร้อน เพื่อสอบถามและตรวจสอบการทำงานงานโครงการโคกหนองนาโมเดล..
ทั้งนี้หากประชาชนสงสัยและมีเบาะแสของการทุจริตของหน่วยงานราชการภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรีโทร
1205 หรือ 039-302575-7 ในเวลาวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts