มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ จัดตั้งศูนย์เกษตรธรรมชาติ เสริมสร้างอาชีพและฟื้นฟูพัฒนาชีวิตผู้พิการเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ เลขานุการ มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้จัดตั้งมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ ขึ้นบนพื้นที่ 14  ไร่ ริมถนนสายแม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวิศา ชวกุล เป็นประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการ การดำเนินงานมูลนิธิฯเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งศูนย์เกษตรธรรมชาติ เสริมสร้างอาชีพและฟื้นฟูพัฒนาชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยนำแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรแบบธรรมชาติไปใช้ เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพอิสระทางการเกษตร

เจ้าไวยวัต กล่าวว่า ถ้าหากว่าเราต้องการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้สามารถอยู่ในสังคมได้จึงตัดสินใจจัดตั้งมูลนิธิชื่อ มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ ซึ่งตนเองก็มีลูกที่พิการเป็นดาวน์ซินโดรมอยู่แล้วทำให้เป็นจุดผลักดันให้จัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นโดยที่เราจะไม่เรียกเขาว่าเป็นผู้พิการเราจะเรียกเขาว่าเป็นบุคคลพิเศษอันนี้คือที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลักๆอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการ ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูพัฒนาการและทำให้คนพิการสามารถได้รับการพัฒนาการ ดังนั้นเป้าหมายของมูลนิธิฯ ณ ที่แห่งนี้เราจึงจัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรธรรมชาติเพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตจริงอยู่กับมูลนิธิฯแห่งนี้ ในเรื่องของการฟื้นฟูคนพิการซึ่งปัจจุบันเมื่อเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาสามารถที่จะพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมของคนปกติด้วย

เจ้าไวยวัต กล่าวอีกว่า เป้าหมายของการจัดตั้งมูลนิธิฯก็ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้ซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชวิศา (อุ้ย)ประธานที่ปรึกษา ที่ท่านทุ่มเทกำลังใจจิตใจในการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้คนพิการสามารถทำงานและที่แห่งนี้จะมีต้นแบบที่มีสวนกุหลาบที่จะเป็นที่ดึงดูดให้คนมาดูและจะมีร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการ จะมีร้านกาแฟบริการโดยคนพิการให้บริการทั้งหมด ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เห็นภาพชัดเจนที่คนพิการสามารถทำงานได้จริงใช้ชีวิตจริง แล้วก็อยู่ร่วมกับคนปกติ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเป้าหมาย เรายังมีแผนงานอีกมากในการที่จะช่วยเหลือคนพิการ ฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการไทยอีกตำแหน่งหนึ่งเราก็มีเครือข่ายหลายจังหวัดซึ่งเราสามารถทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิกับสมาคมฯได้

ทั้งนี้ สำหรับศูนย์เกษตรธรรมชาติ เสริมสร้างอาชีพและฟื้นฟูพัฒนาชีวิตคนพิการ นิคมสหกรณ์แม่แตงและสหกรณ์นิคมแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้พื้นที่กับมูลนิธิฯเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์กับคนพิการจำนวน 14 ไร่ ในการทำพื้นที่ให้เป็นเกษตรธรรมชาติโดยที่มีคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ 13  ราย จะทำงานในอาชีพที่ตนถนัด ทั้งเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผัก ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และได้การสนับสนุนจาก ดร.ชวิศา (อุ้ย) ชวกุล ประธานบริษัท ชวิศาโซน จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการทำ CSR (Corporate Social Responsibility)กับ บริษัท ชวิศาโซน จำกัดพัฒนาพื้นทีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ให้บริการโดยคนพิการเป็นร้านจำหน่ายสินค้าและร้านกาแฟที่ให้บริการโดยคนพิการ พัฒนาพื้นที่บางส่วนปลูกสวนกุหลาบโดยเป็นสายพันธุ์กุหลาบที่สั่งจากต่างประเทศที่สวยงามไว้ต้อนรับผู้มาเยือน.

Related posts