ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวประท้วง เจ้าหน้าที่รัฐไม่เอาเหมืองแร่

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.65 เวลา 0900 กลุ่มราษฎรบ้านหัวลา  บ้านห้วยมะกอกน้อย หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยตะพาบ ตำบลสันติคีรี และหมู่ที่ 2 บ้านห้วยโป่งน้ำร้อน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย และพื้นที่ใกล้เคียง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 100 คน (ไม่ทราบแกนนำ) ได้รวมตัวกันภายในหมู่บ้าน บริเวณทางแยกบ้านหัวลา

เพื่อยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตัวแทนกลุ่มสัมปทานเหมืองแร่ ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาพิจารณ์สัมปทานเหมืองแร่ฟลูออไรด์ ของบริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด ซึ่งได้รับจดทะเบียนคำขอประทานบัตรที่ 3/2538 ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 4 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มราษฎรฯ หวั่นว่าจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน

เนื่องจากการขอสัมปทานดังกล่าวกลุ่มราษฎรในพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เนื่องจากทางอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทที่ได้รับสัมปทานไม่มีการแจ้งแก่ประชาชน หรือข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการนี้แต่อย่างใด  จึงไม่อยากให้มีการเริ่มต้นทำกิจกรรมเหมืองแร่ฟลูออไรด์ ของบริษัทดังกล่าวที่แน่ๆในอนาคตชาวบ้านจะต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ ชาวบ้านจึงขอเรียกร้องให้ยุติการทำเหมืองแร่ดังกล่าว

Related posts