ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.จำนวน 69 ชุมชน

เมื่อเวลา 10:00น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้ให้ความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้วาสสถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทั้งนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยายังคงดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งแม้ทาง ศบค.กลางได้ผ่อนคลายมาตรการเช่น การถอดหน้าอนามัย  การควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน  การผ่อนคลายการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ยังคงต้องรักษามาตรการในการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆ ต้องคัดกรองอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดแยกหากเกิดการติดเชื้อดังกล่าวขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบ เครื่องวัดอุณภูมิ ให้กับ อสม.จำนวน 69 ชุมชน ชุมชมละ 2 เครื่อง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 8 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน 18 เครื่อง พร้อมอบแอลกอฮอล์ รวมทั้งสิ้น 272 ขวด ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Related posts