สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี โดยมีส่วนราชการ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล ของโรงเรียนของจังหวัดชลบุรี ทำให้การขยายตัวของนักเรียน สูงขึ้นเป็นอย่างมาก  จึงทำให้ อาคารสถานที่ต่างๆ ในบางครั้งอาจไม่เพียงพอ

จึงได้มีการ ต่อเติมและขยายพื้นที่ภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลานและเยาวชนของไทยที่จะเป็นอนาคตในการพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนดังกล่าว โดยยอดเงินที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 1 ล้านบาท

Related posts