จ.จันทบุรีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกที่ถูกต้องภายใต้แนวคิด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด และ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด..

วันนี้ ( 26 มิ.ย.65 ) ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เยาวนชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

พร้อมร่วมกิจกรรม งานมหกรรมราวพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แสดงพลังให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดอย่างได้ผลยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกที่ถูกต้องภายใต้แนวคิด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด และ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง การเต้น และดนตรีของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE การมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชน/องค์กรที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดจันทบุรีและมีผลการดำเนินงานดี การมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดคลิปหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “เด็กจันท์สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ซึ่งผลการประกวดชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่  ทีม MOVEKRP  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ระดับมหาวิทยาลัยประชาชนทั่วไป ชนะเลิศได้แก่ ทีม Clgarette Ads Foxstar..

Related posts