เทศบาลตำบลนาป่า จัดการแข่งขันวิ่งควายคราดนา เพื่อซ้อมเป็นซ้อมฝีเท้าควาย โดยที่การแข่งขันระหว่างควายกับคนสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมชม

.วันนี้ 26 มิถุนายน 2565 ที่สนามบ้านนาชัดแตะ หมู่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแข่งข้นคราดนา – ควายดี ประจำปี 2565 โดยมีนายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า เป็นประธานการจัดการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่เกษตรกรตำบลนาป่า ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ นอกจากนี้เป็นการซ้อมฝีเท้าควาย เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ก่อนที่จะมีการนำไปแข่งขันควายเร็วสนามใหญ่ ของจังหวัดชลบุรี ที่มีการจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม

สืบเนื่องจากเมื่อครั้งอดีต พื้นที่ตำบลนาป่ามีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา เมื่อถึงฤดูทำนา ชาวบ้านก็จะช่วยเหลือกัน โดยนำควายไปช่วยกันไถนา คราดนา เรียกว่า การเอาแรง หรือการลงแขกคราดนา ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจของเกษตรกรในตำบลนาป่า ต่อมา เกิดความคิดในการประกวด ประชัน แข่งขันคราดนา เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน ควายตัวใดมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นผู้ชนะ จึงเป็นที่มาของคำว่า “การแข่งขันคราดนา – ควายดี” และได้จัดเป็นประเพณีของตำบลนาป่าเรื่อยมา

โดยที่มีการแข่งขันควายหลายรุ่น พร้อมมีคนวิ่งแข่งกับควาย ที่สร้างความสนุกสนานกับชาวบ้านที่เดินทางเข้าร่วมชม และส่งเสียงเชียร์ เป็นอย่างมาก

Related posts