ลำพูน“พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ด้วยความร่วมมือระหว่างโลตัสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย

ลำพูน“พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ด้วยความร่วมมือระหว่างโลตัสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย
*****************************

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพโครงการ “พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาชุมชน ภูมิภาคภาคเหนือ (บรรษัทโลตัส) กล่าวที่มาของโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงได้ร่วมกันมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ร่วมกับโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย และนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผอ.วริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้พาคณะแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชม “ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำพูน” เพื่อนำเสนอการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างครบวงจร ในระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้ และขยายผลในการดำเนินงานจัดสวัสดิการได้ต่อไป
………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.