ลำพูน“พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ด้วยความร่วมมือระหว่างโลตัสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย

ลำพูน“พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ด้วยความร่วมมือระหว่างโลตัสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย
*****************************

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพโครงการ “พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายจักรวาลธวัฒน์ วรรณาวงค์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาชุมชน ภูมิภาคภาคเหนือ (บรรษัทโลตัส) กล่าวที่มาของโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จึงได้ร่วมกันมอบชุดอุปกรณ์และทุนการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ร่วมกับโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ในระดับพื้นที่ จำนวน 5 ราย และนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผอ.วริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้พาคณะแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชม “ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำพูน” เพื่อนำเสนอการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างครบวงจร ในระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้ และขยายผลในการดำเนินงานจัดสวัสดิการได้ต่อไป
………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

Related posts