อบจ.ชุมพรมอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง”ผู้ป่วยติดเตียง”บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19

วันนี้(23 มิ.ย.2565)นาย นพพร อุสิทธิ์ “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหมาก พร้อมด้วย เลขารุ่ง ดวงภุมเมศร์ และ นายอภิชัย อินทนาคม สจ ต้อม สจ. ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

นายนพพร อุสิทธิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดชุมพรมีผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใหญ่ที่สุดของจังหวัด และเป็นประธานในคณะกรรมการเยียวยาฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 จังหวัดชุมพร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เยียวยากลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มผู้เสียงอายุ ก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อหน่วยงานในท้องถิ่นในพื้นที่  ทั้งจากหน่วยงาน อบต และเทศบาลในพื้นที่ จังหวัดชุมมพร ส่งมา โดยในส่วนของพื้นที่เทศบาลตำบลบางหมาก ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด 25 ราย

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่า ” การเยียวยาครั้งนี้ ได้มอบเงินเป็นเงินสด เพื่อใช้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของผู้ป่วย และได้อนุมัติไปทั้งหมด 291 ราย รายละ1,000 บาท ทั้งนี้ ก็จะมีการมอบเป็นชุดต่อไปอีก และจะมอบให้กับประชาชนผู้เปราะบางประเภทผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดในทุกพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ตามที่ ท้องถิ่นแต่ละแห่งส่งรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเยียวยาฯของจังหวัด

Related posts