มท.1เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid)

มท.1เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid)

ที่อำเภอแม่สะเรียง พล.ออนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนก นากพันธ์ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังมีพื้นที่บางส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายได้ PEA ริเริ่มโครงการด้านระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สามรถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน

 

โครงการการไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid อำเภอแม่สะเรียง ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Battery Energy Storage System (BESS) ชนิด Li-ion (ลิเธียมไอออน) พิกัดใช้งาน 3 MW 1.5 MWH รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง หรือจ่ายไฟฟ้าได้เกือบครึ่งของอำเภอแม่สะเรียง สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอแม่ลาน้อย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อ หรือผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกล โดยใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โซล่าเชลล์จากเอกชน 4 MW เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงาน ( พพ) กระทรวงพลังงาน ประมาณ 1.3 MW โรงจักรดีเซล พิกัดรวมประมาณ 5 MW ขนาด MW จำนน 5 เครื่อง ในอนาคต PEA มีแผนดำเนินการไมโครกริดจำนวน 2 แห่ง คืออำเภอเปตง จังหวัดยะลา และเกาะพะลวย อำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts