ดร.จุ๋ม คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่บ้านกู่ ตำบลกู่  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สมเกียรติ  ไตรสรณปัญญา  นายภูมิสิทธิ์ มาประจง  คณะทำงานของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีรัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ได้ลงพื้นเปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีพ.ต.สราวุธ ศรีวัง  ปลัด อบต.กู่ นายมัย สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้านสามขา  และประชาชนชาวบ้านสามขา  ร่วมให้การต้อนรับและนำสำรวจขุดเจาะหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน  โดยมีเป้าหมายในพื้นที่รอบหมู่บ้านกู่  โดยได้การสนับสนุนวิทยากรสาธิตการขุดเจาะหลุมธนาคารน้ำใต้ดินจากนางแรม เขตนิมิตร อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการอบรมชลกรชุมชนรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการของนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย  ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่หมู่บ้านกู่ ตำบลกู่  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ   มีน้ำใต้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์  เพื่อให้ร่องส่งน้ำรอบหมู่บ้านกู่ไม่มีขัง ไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ไม่มีลูกน้ำยุงลาย  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกู่  อำเภอปรางค์กู่ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา (ดร.จุ๋ม) คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  โครงการเปิดหมู่บ้านนำร่องธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการสนับสนุนจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีรัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   โดยเปิดเป็นแห่งแรกที่บ้านกู่ ตำบลกู่  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  และจะขยายผลการดำเนินโครงการนี้ให้คลอบคุมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับความร่วมมือจากนายมัย สังบัวดง ผู้ใหญ่บ้านสามขา  คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านสามขา  ร่วมกันเสียสละบริจาคเงินทุนจากการเลิกซื้อหวยจำนวน 2 ครั้ง  สมทบทุนซื้อวัสดุจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์ที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาขน  ขอให้แจ้งความจำนงค์ไปที่ ดร.จุ๋ม ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือ ดร.สมเกียรติ  ไตรสรณปัญญ

 

 

 

Related posts