ส.ส.ลงพื้นที่รับรู้แก้ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน

จ. อำนาจเจริญ 13/3/64

ข่าว ส.ส.ลงพื้นที่รับรู้แก้ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน

 

ส.ส.เจ้าพ่อเหล็กไหลลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หน.พรรค(พลัง)ไทยรักไทย ส. ส.บัญชีรายชื่อ จ. อำนาจเจริญ ฉายาเจ้าพ่อเหล็กไหล 3,000 ล้าน หน.พรรคไทยรักไทย โผ่กลางสภา เป็นที่ฮือฮาของพรรคการเมืองและกกต. ได้เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอเพียง บ้านโคกพระ ต. นาป่าแซง จ. อำนาจเจริญ เพื่อรับข้อเสนอแผนงานโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนและมีความต้องการ ที่ประชาชน เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งเกษตรกรมาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก เกษตรกรและประชาชนส่วนใหญ่จะมีความต้องการเพื่อให้ ส.ส.ให้ช่วยเหลือ ด้านน้ำ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืช การกักเก็บน้ำในลำห้วย หนอง สระน้ำในที่นา ที่สาธารณะ โดยเฉพาะระบบประปาบาดาลโซล่าเซล สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน คสล. ที่จะลำเรียงนำพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีความต้องการ “โครงการเกษตร โคก, หนอง,นา โมเดล”

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายคฑาเทพ บอกว่า ตนได้มาสัมผัสได้รับรู้ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนและเกษตรกร อย่างแท้จริงแล้วจะนำเข้าเสนอต่อสภาจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาที่ถูดจุดต่อไปเจ้าพ่อเหล็กไหลกล่าว

 

Related posts