ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองคณะวิถีชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ที่บริเวณหนองหนองคณะ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน    โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายปราจิต  แก้วลา  นายอำเภอกันทรารมย์ นายอุดม พากเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูน  คลังจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ  ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้ปกครองท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมตรวจติดตามเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการการกีฬา สุขภาพ การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะหนองคณะวิถีชุมชนยั่งยืน  เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการการกีฬา สุขภาพ การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนอำเภอกันทรารมย์

โดยมอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ดำเนินการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 27 ล้านบาท  ในการพัฒนาถนน  และพัฒนาด้านแสงสว่างบริเวณเกาะกลางน้ำหนองคณะ เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการการกีฬา สุขภาพ การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์และเพื่อให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

 

 

Related posts