อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนร่วมทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ พร้อมชวนชาวอยุธยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนร่วมทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ พร้อมชวนชาวอยุธยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย


วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม โดยการบูรณาการปฏิบัติร่วมกันของสำนักงานป้องกันบรรเทาสารภัยจังหวัด ส่วนราชการจังหวัด อำเภอพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตำรวจภูธร จิตอาสากู้ภัย มูลนิธิสมาคมต่างๆ และจิตอาสาพระราชทาน เพื่อทำความสะอาดฉีดน้ำ ล้างพื้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกองบังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันป้องกันแก้ไขไม่เกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันในวงกว้าง ในปัจจุบันการใช้รถใช้ถนนเป็นอีกสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในปี 2564 จึงบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณโดยรอบของอุทยานประวัติศาสตร์ และบรรเทาปัญหาผลกระทบจาก PM 2.5 ต้นกำเนิดมาจากหลายแหล่ง อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง ภาคการขนส่งจราจร และการเผาในพื้นที่เกษตร แม้การจัดกิจกรรมล้างถนนในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แต่เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาบนพื้นผิวจราจรน่าจะเป็นที่รองรับทั้งเขม่าจากการจราจร ยางรถที่อาจขนส่งมีฝุ่นละออง ถ้าเราไม่ทำความสะอาดถนนบ้าง รถคันใหม่จะคุ้ยเอาฝุ่นละอองบนถนนให้ขึ้นมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การล้างถนนจึงเป็นการบรรเทาปัญหาที่รุนแรงให้ลดลงได้ โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากศูนย์ ปภ.มาช่วยด้วย ถ้าพี่น้องเราช่วยทำพร้อมกันในทุกๆ วัน จะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพของพี่น้องประชาชนรวมทั้งปัญหาต่อสุขภาพระยะยาว ในขณะเดียวกันการล้างทำความสะอาดถนน ยังจะช่วยเป็นการทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ไหลไม่สะดวกเป็นการเตรียมรองรับการไหลของน้ำในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงด้วย รวมถึงป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมและเป็นการเตรียมการสำหรับฤดูฝนที่จะถึงนี้ด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts