ร้อยเอ็ด/…. “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ร้อยเอ็ด/….
“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ม่วนซื่น สงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2564.
-3 ม. 2 ข. 1 ร. จำให้มั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
🚩3 ม. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย
🚩2 ข. คือ ใบขับขี่ และรัดเข็มขัดนิรภัย
🚩1 ร. คือ ขับรถไม่เร็ว
ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts