บุรีรัมย์ ผองเราลูกขาว-ฟ้า น้อมวันทาพระคุณครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

#บุรีรัมย์ ผองเราลูกขาว-ฟ้า น้อมวันทาพระคุณครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “ผองเราลูกขาว-ฟ้า น้อมวันทาพระคุณครู” ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนและครูเข้าร่วมพิธีประมาณ 1,300 คน

การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันนี้ นอกจากจะให้นักเรียนได้แสดงออกและระลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนทั้งในด้านวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีของสังคมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2565 การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนชั้นม.1 การเลือกกิจกรรมชุมนุม นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป (วิทย์-คณิต) ห้องเรียนพิเศษกีฬา และห้องเรียน SEP นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล กีฬา กรีฑา นาฏศิลป์ ทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

Related posts