นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าศิลาอาสน์ ตำบลดงหม้อทองใต้

นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าศิลาอาสน์ ตำบลดงหม้อทองใต้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี และ นายก อบต. ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง เดินทางมาที่วัดป่าศิลาอาสน์ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด และ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบของวัด เพื่อให้คงความสมบูรณ์ของผืนป่าไม้โดยรอบบริเวณพื้นที่ จากนั้น คณะได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบ สำหรับพื้นที่โดยทั่วไป ยังคงมีสภาพเป็นป่า มีโขดหินลักษณะเป็นถ้ำเป็นโพรง ซึ่งในอดีตได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่จาริกธุดงค์ และ เป็นสถานที่ของบูรพาจารย์ที่เดินทางมาเพื่อปฏิบัติธรรมและธุดงค์กัมมัฏฐานจนสำเร็จมรรคผลจนเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน
โดยอำเภอบ้านม่วง มีคำขวัญประจำอำเภอว่า “ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ถิ่นฐานภูไท ลำน้ำใหญ่สงคราม สวยลือนามแก่งเต่าลี่ผี พุทธสถานงามดีศิลาอาสน์”

Related posts