สธ.ชลบุรี ร่วม ปกครองบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตรงแหล่งที่มากัญชา-กัญชง ร้านรื่นเริงกัญ เพื่อสร้างความใจให้ผู้บริโภค หลังตรวจสอบพบดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

สธ.ชลบุรี ร่วม ปกครองบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตรงแหล่งที่มากัญชา-กัญชง ร้านรื่นเริงกัญ เพื่อสร้างความใจให้ผู้บริโภค หลังตรวจสอบพบดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย


ที่ ร้านรื่นเริงกัญ ภายในซอยชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา โดยมี นายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส ค่อยชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ใครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ราก และใบ ที่สามารถนำมาปรุงเมนูอาหารจำหน่ายได้ จะเหลือในส่วนของช่อดอกและยอดที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ โดยในส่วนที่มีการปลดล็อกนั้นสจะต้องมาจากสถานที่ที่มีการขออนุญาตปลูกที่ต้อง จึงต้องลงมาตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบที่มาของใบกัญชาที่มาทำเป็นเครื่องดื่มนั้นจำหน่ายให้กับประชาชนได้มาจากแหล่งไหน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัสที่มีใบอนุญาตปลุกถูกต้อง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาจะต้องได้รับการอนุญาตจากอย.ก่อน โดยเจ้าของผู้ผลิตสิ้นค้าจะต้องขอยื่นขออนุญาตจากอย.อย่างถูกตั้ง ส่วนผู้ที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน แต่หากจะนำใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายนั้นไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องซื้อใบกัญชาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องอางจากกัญชา-กัญชง ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ให้มีการนำมาเป็นส่วนผสม ปัจจุบันแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา-กัญชงในประเทศไทยใน 46 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน และในรพ.สต.อีก 251 แห่ง ซึ่งมีการปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น
ด้านนายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป้นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่สาธารรสุขลงพื้นที่มาตรวจสอบและให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการประกอบกิจการ ภายใต้กฎหมายกำหนดและพร้อมปฎิบัติตามข้อแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดไว้ทุกขั้นตอน
สัมภาษณ์ 1.ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
2.ด้านนายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts