กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิต ราษฎร์บำรุง)โชว์พานไหว้ครูแบบสร้างสรรค์

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิต ราษฎร์บำรุง)โชว์พานไหว้ครูแบบสร้างสรรค์

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 9 มิ.ย. ที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิต ราษฎร์บำรุง) ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงโดยนักเรียนแต่ละชั้นได้ทำพานไหว้ครูแบบสร้างสรรค์ อาทิ นำ ผักผลไม้ หรือ ขนม ดสมุด ดินสอ ปากกา มาจัดเป็นพานไหว้ครู ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

Related posts