อธิบดีกรมการปกครองมอบบัตรประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

อธิบดีกรมการปกครองมอบบัตรประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผอ.สำนักสื่อสารมวลชน ผอ.สำนักกองวิชาการ ผอ.สำนักทะเบียน และเลขาธิการกรมการปกครอง ฯเดินทางลงพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจแก่พนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอปาย พร้อมกับได้มอบบัตรประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 6 ราย ในโอกาสนี้ท่านอธิบดี ได้เดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สักการะเสาหลักเมืองปาย สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้ำฮู ก่อนเดินทางกลับ

 ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ตนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในพื้นที่อำเภอปาย ก็พบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี แต่ก็ขอให้เน้นด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นซึ่งถือว่าอำเภอปายเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอีกประเด็นได้แก่ผู้ไร้สัญชาติควรสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาได้มีบัตรประชาชนเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ผู้สื่อข่าวได้เรียนถามถึงการเลือกตั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศว่ากรมการปกครองจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งเหมือนอย่างการเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันประชาชนไม่ได้เลือกกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แต่ให้ผู้ใหญ่บ้าน เลือกกำนันในวันประชุมประจำเดือนทำให้ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและให้อยู่ในตำแหน่งวาระ 60 ปี ท่านอธิบดีกรมการปกครองตอบเพียงสั้นๆว่าคิดไว้แล้วกำลังจะนำเสนอในเร็วๆนี้.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts