ชาวบ้านจำนวนกว่า 20 คน พากันเดินทางมาตรวจสอบพื้นที่และคัดค้านการเตรียมก่อสร้างเขื่อนดิน

ตราด/ ที่ริมแม่น้ำเขาสมิง ช่วงรอยต่อระหว่างม.7 บ้านยายแห ต.วังตะเคียน กับม.1 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด ชาวบ้านจำนวนกว่า 20 คน พากันเดินทางมาตรวจสอบพื้นที่และคัดค้านการเตรียมก่อสร้างเขื่อนดิน เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำเขาสมิง โดยมีนายจารึก นาวาผล ผญบ.ม.7 บ้านยายแห ต.วังตะเคียน นายนุกูล พรหมสามพราน ผญบ.ม.3ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง นายธวัช ถวิล นายก อบต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง เดินทางมาตรวจสอบและชี้แจงกับชาวบ้าน

ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านที่มีพื้นที่เป็นสวนผลไม้และบ้านพักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเขาสมิง ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนดินกั้นน้ำชั่วคราวในบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งจนพังทลาย และนอกจากนี้ดินจากการถมแม่น้ำเขาสมิงเพื่อกันเเป็นเขื่อนดิน ยังถูกกระแสน้ำกัดเซาจนพังทลาย ทับถมกันจนแม่น้ำเขาสมิงในบริเวณดังกล่าวตื้นเขิน ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรค์กับการดำรงชีวิตของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว ชาวบ้านบอกว่าทุกปี อำเภอเขาสมิง โดยสำนักงานโครงการชลประทานตราด จะนำดินมาถมแม่น้ำเขาสมิงเพื่อกั้นน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ทำการเกษตร โดยทำมาต่อเนื่องทุกปีนานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือเขื่อนพัง น้ำกัดเซาะดิน และทับถมจนแม่น้ำเขาสมิงตื้นเขิน อีกทั้งปีนี้มีน้ำเพียงพอ ไม่ประสบภัยแล้ง จึงไม่สมควรสร้างเขื่อนดินกั้นน้ำ ชาวบ้านบอกว่าเคยขอให้ทำเขื่อนถาวรแทนเขื่อนดิน แต่ชลประทานไม่ทำ ต้องมาเสียงบประมาณทำเขื่อนดินปีละหลายแสนบาท และสร้างปัญหาไม่รู้จักจบสิ้นดังกล่าว

นายนุกูล พรหมสามพรานผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.วังตะเคียน ในฐานะผู้คุมงานการก่อสร้างเขื่อนดินให้กับบริษัทผู้รับเหมา บอกว่า เป็นโครงการที่สำนักงานชลประทานตราดจัดทำ ตนเพียงเป็นผู้ควบคุม ดูแลให้เท่านั้น เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วย ก็จะยุติการก่อสร้างไว้ก่อน รอจนกว่าชลประทานตราดจะมาพบชาวบ้านและร่วมกันแก้ปัญหาให้ได้เสียก่อน ว่าจะทำอย่างไรกับโครงการก่อสร้างเขื่อนดินแห่งนี้ต่อไป

 

Related posts