สภ.กระทุ่มแบน เดินหน้ากิจกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

สภ.กระทุ่มแบน เดินหน้ากิจกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”


เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.ของวันที่ 5 มิถุนายน 2565 สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยนำร่องที่ชุมชนศรีบุญเรือง (บ้านนางสาว) หมู่ที่ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เป็นที่แรก ซึ่งในการนี้ก็มีนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิศรีบุญเรือง ตัวแทนภาคเอกชน ชมรมชาวปักษ์ใต้ กลุ่มเพื่อน ส.ส.จอมขวัญ นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน ตลอดจน อสม. ได้มาร่วมกันมอบสิ่งของจำนวน 140 ชุด ที่ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) ไข่ไก่ ผลไม้ และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนชุมชนผู้มีรายได้น้อย หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส จากนั้นยังได้ลงไปบ้านของผู้พิการแขนขากล้ามเนื้ออ่อนแรง และอัมพฤก ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพและมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งด้วย
ต่อมาในเวลาประมาณ 10.00 น. ก็ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเดียวกัน ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านท่าเสา ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน โดยมีนายก อบต.ท่าเสา และ ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชน มาร่วมมอบสิ่งของจำนวน 180 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่
พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน กล่าวว่า กิจกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นี้เป็นการขับเคลื่อนเพื่อการการแก้ปัญหาความเดือดร้อนระดับพื้นที่ให้แก่พี่น้องประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของ สภ.กระทุ่มแบนนั้นได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมกันนี้กิจกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ สภ.กระทุ่มแบนนั้น นอกจากจะเป็นช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในระดับหนึ่งแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อเอ็กซเรย์ปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่นๆ ในชุมชนที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระดับชุมชนในการแก้ไขที่เกิดขึ้นอีกด้วย โดยภายหลังจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

Related posts