รับเยี่ยมอำลา และมอบโอวาท นักเรียนนายเรือ ไปเรียนญี่ปุ่น

รับเยี่ยมอำลา และมอบโอวาท
นักเรียนนายเรือ ไปเรียนญี่ปุ่น


พลเรือโท ไกรศรี เกษร
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
รับเยี่ยมอำลาและมอบโอวาท เพื่อเป็นแนวทาง ให้แก่ นนร.รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล ชั้นปีที่ 1 นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จว ระนอง นตท.รุ่น 59/ นนร. รุ่น 117 ซึ่งมีผลการศึกษาดีเยี่ยม
ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียน นายเรือประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 7 ปี
#ทําดีต้องได้ดี
#เป็นทหารเรือได้อะไรมากกว่าที่คิด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts