นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
🔶เวลา 09.00 น.
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้มีอายุเกิน 100 ปีในพื้นที่ตำบลไร่ขี พร้อมมอบสิ่งของ เป็นกำลังใจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ผู้จัดการ ธกส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินทาง และจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ มอบให้ผู้ป่วยทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย
นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นำเจ้าหน้าที รพสต และ อสม. นำตรวจเยี่ยม และร่วมดูแลผู้ป่วยในพื้นที่////////ภาพข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts