ยโสธร”สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”

ยโสธร”สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”

13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.ที่โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดชุมให้การต้อนรับ คณะวุฒิสภาประกอบด้วยพลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นายตวงอันทะไชย ที่เดินทางมา พบปะชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิง ห้วยแคนในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่ให้การต้อนรับและร่วมเดินทางมาประกอบด้วยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธรและคณะที่รอต้อนรับประกอบด้วย นายบรรลือ พลับพลึง หัวหน้ากลุ่มงานฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอกุดชุม นายมนต์​ชัย​ พันธ์​สวัสดิ์​ ท้องถิ่นอำเภอกุดชุม​และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอกุดชุมให้การต้อนรับในการนี้นายดุสิต สุทธิประภา ได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางไปมามีความลำบาก ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ที่ต้องไดัรับ​การ​แก้ไข​ในลำดับต่อไป//พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ รายงาน

Related posts