‘เลขาสุขสมรวย’ ติดตามโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

#ไฟฟ้าแสงสว่าง สู่..อำเภอพนา

‘เลขาสุขสมรวย’ ติดตามโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ถนนทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

โดยมีนายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงทางอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ทองย้อย หมวดทางหลวงลืออำนาจ รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ซึ่งไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิดกิ่งเดี่ยว เสามีขนาดสูง 9.00ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HP S. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2464 ระหว่าง
กม. 0 +130 -กม.1 +390 (RT.,LT.) จำนวน 37 ต้น

พร้อมนี้คุณญาณีนาถ เข็มนาค ที่ปรึกษานายก อบจ.อำนาจเจริญ เป็นตัวแทนชาวอำเภอพนาขอขอบพระคุณท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เห็นความสำคัญปัญหาของพี่น้องประชาชนอำเภอพนา ทั้งนี้ได้เสนอโครงการขอขยายถนนเส้นทางสัญจรในพื้นที่อำเภอพนาซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอพนา – อำเภอลืออำนาจ – อำเภอปทุมราชวงศา – จ.อุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล และ อำเภอม่วงสามสิบ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

#เราภูมิใจไปด้วยกัน
#คมนาคมห่วงใยคุณทุกเส้นทาง
///ภาพ.ภูมิใจไทอำนาจ.ข่าว.บัณฑิต.สนุพันธ์.รายงาน.อำนาจเจริญ.//0644560091

Related posts