จังหวัดสุโขทัยเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน แก้ปัญหาคดีข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้อง 30 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน แก้ปัญหาคดีข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้อง 30 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย


นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย การจัดโครงการ“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” มีกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด กิจกรรมดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย ลดค่าปรับ ช่วยขยายเวลาในการผ่อนชำระตามศักยภาพสูงสุดได้ถึง 30 ปี และเมื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว จะไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี และไม่ต้องถูกบังคับคดีหรือถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ หรือผู้มีปัญหาหนี้สินต่างๆ ก็สามารถมาขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมได้ในงานโดยไม่เสี่ยค่าใช้จ่าย โดยขอให้ผู้มาร่วมงานเตรียมหลักฐานที่จำเป็นมาด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือแจ้งผิดนัดชำระหนี้ คำพิพากษาของศาล และหลักฐานการเป็นหนี้ต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 3483 หรือสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และสถาบันการเงินเพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาหนี้สิน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังมีคำพิพากษาคดี ด้วยการจัดโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อมาช่วยให้พี่น้องประชาชนจากปัญหาหนี้สิน รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้เร่งดำเนินการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาหนี้สินคลายทุกข์ให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน และพบปะบริษัททุนทรัพย์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินในงาน เช่น ธนาคารออมสิน ธกส. ธอส. บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ เพื่อทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งพูดคุยและรับฟัง เพื่อไกล่เกลี่ยลูกหนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อน ในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง

ธนกฤต ท้าวบุญยืน สุโขทัย

Related posts