นครปฐม 129 ปี อัฏฐมีบูชา ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งเดียวในภาคกลาง

นครปฐม 129 ปี อัฏฐมีบูชา ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งเดียวในภาคกลาง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครปฐมจัดงานบุญประเพณี 129 ปี อัฏฐมีบูชา ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งเดียวในภาคกลางวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฎฐมีบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 129 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)พระเทพศาสนาภิบาล นามเดิม แย้ม ฉายา กิตฺตินฺธโร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 1 เจ้าคุณแย้ม มาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ส.ส.ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2565

 

 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6หรือวันวิสาขบูชา ชาวตำบลวัดละมุดจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 129 ปี จนกลายเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น และมีหนึ่งเดียวในภาคกลางเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอนครชัยศรี ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พะสัมมาสัมพุทธเจ้า และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา

ให้ สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชา ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ประกอบด้วย

 

การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา การจัดขบวนเหตุการณ์สมมุติพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขบวนคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนนางรำ แต่ละหมู่บ้าน และขบวนนักเรียน สมมุติเหตุการณ์ และการล้อเลียนคนดังในปัจจุบัน เรือดำนำ้ ศาลพระภูมิเก่า หมอ แต่งตัวล้อเลียน และอื่นๆเป็นต้น

 

พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ จำนวน 500 รูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง 3 รอบ แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพ

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงถ่ายทอดพุทธประวัติ ประกอบแสง สี เสียง การเทศน์มหาชาติ การบรรยายธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันสวดมนต์หมู่ ประกวดวันงานจะ มี 2 วัน ในวันที่ 22 มีแข่งขัน เฉาะตาลสะท้านทุ่งกลุ่มชาวบ้านในชุมชนการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม การแสดงพื้นบ้าน การสาธิตศิลปะต่อด้วยการแสดงของคนในคนในชุมชน และและการแข่งขันตะไลลอดบ่วงอีกด้วย

 

ในงาน 129 ปี อัฏฐมีบูชา ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนึ่งเดียวในภาคกลางทำการแข่งขัน “เฉาะตาลสะท้านทุ่ง ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมไม่จำกัดเพศ/วัย และอายุผู้เข้าทำการแข่งขัน จะต้องเตรียมมีดที่ใช้สำหรับแข่งขันมาเอง

ลูกตาลที่ใช้ในการแข่งขัน ทางคณะผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้เตรียมให้กฎ กติกา การแข่งขัน ทางคณะผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ผู้เข้าทำการแข่งขัน

ทราบหน้างานการตัดสินของคณะกรรมการ “ถือเป็นที่สิ้นสุดรางวัลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ เงินสด จำนวน 3.000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จำนวน 2.000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จำนวน 1.000 บาท

 

 

ซึ่งในปีนี้ ไม่ได้จัดงานแถลงข่าวแต่ทางวัดได้ัดงานขึ้น 2 วันเป็นวันที่ 22-23 พ.ค.2565 จัดแค่งานเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลวัดละมุดเขาขอให้จัด งาน 129 ปีอัฏฐมีบูชาเพราะไม่ได้จัดมา 2 ปี ตั้งแต่มมีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปีนี้จึงได้เชิญเจ้าคุณแย้ม

 

 

มาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และเชิญ ส.ส. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ มาเป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมนายก อบต.วัดละมุด ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

 

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม

Related posts