สระแก้ว ชมรมทำความดีเพื่อแผ่นดินสระแก้วรับโค กระบือที่ไถ่ถอนชีวิตเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยง

สระแก้ว ชมรมทำความดีเพื่อแผ่นดินสระแก้วรับโค กระบือที่ไถ่ถอนชีวิตเพื่อให้เกษตรกรเลี้ยง


****วันนี้ ชาวบ้านตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง โค กระบือที่ได้จากการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรักษาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ พระปลัดทวี ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาส วัดป่าเขาย้อยผาแดง กล่าวถึงความคืบหน้าทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติที่ทำต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยรับเงินบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา จากนั้นก็ไปไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งปีหนึ่งๆมีเงินไถ่ชีวิตโคกระบือ ได้แค่เพียงปีละ 10-20 ตัวเพราะราคาปัจจุบันต้องมีอย่างน้อย 30,000 บาท จึงจะไถ่ชีวิตได้ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ในเขตปทุมธานีจะฆ่าโคกระบือ เฉลี่ยวันละ 3 ตัว ดังนั้นจึงเป็นห่วงว่าถ้ามีแต่ผู้บริโภคแล้วไม่มีผู้อนุรักษ์อนาคตกระบือของไทยก็อาจจะสูญพันธุ์ ดังนั้น วัดป่าเขาย้อยผาแดง จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นและทำต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ผ่านโครงกการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 36 ตัวแจกจ่าย จำนวน 6 จังหวัด หนึ่งในนั้นมีจังหวัดสระแก้ว เมื่อไถ่ชีวิตมาแล้ว กระบือเหล่านี้เป็นอยู่สุขสบายตามเจตนาของผู้ทำบุญเพราะการที่นำกระบือไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนมีนิสัยดีไม่เล่นการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะในเขต อ.ตาพระยา และ ต.ทัพราช กว่า 10 ครอบครัว ที่ได้รับแจกโคกระบือ ไปเลี้ยงกว่า 10 ตัวผู้ที่ได้รับกระบือไปได้นำกระบือที่ได้รับมามาแสดงยืนยันให้ดูว่ากระบือเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเ พราะเป็นสัตว์ที่ได้มาจากโครงการเฉลิมพระเกียรติชาวบ้านทุกคนจึงใส่ใจดูแลและรับสัจจะว่าจะไม่ฆ่าจะไม่ขาย โค-กระบือเหล่านี้
*****ร.ต.นิวัติ อิศรางกูร ณ อยุทธยา ประธานชมรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า โค กระบือที่ได้รับมาจากโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งทุกครอบครัวเลี้ยงไว้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านเอาไว้ให้กินหญ้าตามหัวคันนาแทนการใช้สารเคมีซึ่งทุกคนตั้งใจเลี้ยงไว้ นอกจากนี้กระบือ 1 ตัว ก็สามารถนำมูลไปตากแห้งขายทำปุ๋ยมีรายได้ ซึ่งมูลกระบือเป็นปุ๋ยอย่างดี ทุกวันนี้ผู้เลี้ยง โค กระบือที่ได้รับแจกมาต่างมีรายได้จากการขายปุ๋ยที่มาจากมูลกระบือ อีกทั้งนำเอามูล-กระบือ ไปใส่ในไม้ผลและใส่ในแปลงนาเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นผลพวงมาจากการเลี้ยงกระบือดังกล่าว
*****คุณยองใย เกษมศรี ณ อยุธยา ประธานก่อตั้งชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า กระบือที่มอบให้กับชาวบ้านนำไปเลี้ยงขอให้ดูแลให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ยืนยันได้ว่าสุขกายสุขใจเพราะมอบให้ชาวบ้านเลี้ยงแบบปล่อยกลางทุ่งไม่ได้ขังคอก กระบือจึงมีเสรีภาพในชีวิตประจำวัน ก็มาตรวจสุขภาพให้เป็นประจำ ซึ่งในอนาคตกำลังวางโครงการว่าจะทำศูนย์อนุรักษ์ควายไทย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนต่อไป
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts