บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และกลุ่มบริษัทลูกค้า ปตท.ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้เด็กเรียนดีในพื้นที่บ่อวิน จำนวน63,000บาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และกลุ่มบริษัทลูกค้า ปตท.ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้เด็กเรียนดีในพื้นที่บ่อวิน จำนวน63,000บาท

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ภายในโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฏร์บำรุง) ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คุณ คุณาธิป ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคุณภาสพงษ์ แสงพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณหรรษา ชาติธรรมรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขายบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด คุณกิตติ ปิ่นทอง ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2,4 จำกัด คณะผู้บริหาร และพนักงาน โดยมี นางกนกรักษ์ สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฏร์บำรุง) พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

บริษัท ปตท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการดูแล และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ปตท. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในปี 2565 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มอบทุนจำนวนทั้งหมด 42 ทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมมูลค่าทุนการศึกษา 63,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนนี้ จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรร

Related posts