สงขลา / ทีมบ่อยางประชารัฐ นโยบาย แก้ปัญหานครสงขลาให้ตรงจุด

สงขลา / ทีมบ่อยางประชารัฐ นโยบาย แก้ปัญหานครสงขลาให้ตรงจุด


วันนี้ ( 12 มี.ค. 64 ) การหาเสียงเลือกตั้งของนายกเล็กนครสงขลายังเดินหน้าหาเสียงทั้ง 5 ทีม
นายศรัญ บิลพัฒน์ ทีมนครสงขลาก้าวใหม่ เบอร์ 1 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี ทีมสงขลาใหม่ เบอร์ 2 ดร.สุรชัย สุริแสง ทีมบ่อยางก้าวหน้า เบอร์ 3 นายณัฐวร ตันติพงษ์ ทีมบ่อยางประชารัฐ เบอร์ 4
นายสมชาย เมฆาอภิรักษ์ ทีมพลังนครสงขลา เบอร์ 5 ขณะที่ยังมีเวลาหาเสียง 17 วัน ของการเลือกตั้ง มีการขอคะแนนสงสารจากประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกเขต โดยเฉพาะทีม บ่อยางประชารัฐ เป็นทีมที่คล้ายกับพรรคพลังประชารัฐ ก็นำทัพโดยนายณัฐวร ตันติพงษ์ ทีมบ่อยางประชารัฐ เบอร์ 4 หรือเทศ ลุ๊ป ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา โดยมีสมาชิก หมายเลข 20 – 25 ทุกเขต ได้นำทีมผู้บริหารและลูกทีมลงหาเสียงแถวเตาอิฐ เป็นเสียงที่มีการตอบรับอย่างหน้าพอใจกับ ความตังใจในการทำงานแบบความซื่อสัตย์สุจริต คือตัวตนของบุคคล ความ ตั้งมั่นจะทำงานให้กับประชาชนโดยตรง และมีความรักบ้านเกิด (บ่อยาง)มีความตั้งใจของการลงสมัคร นายกเทศมนตรีนครสงขลาเพราะต้องการพัฒนาการทำงานทุกงานต้องมีใจรักในงานถึงจะได้งานจริง และได้ที่ปรึกษาที่มากมายด้วยประสบการณ์ อ.ไพบูลย์ พิชัยวงศ์ อ.วิริย์ เตชะโต นายมล ขวัญเกื้อ นายศักย์นุกูล ตันติพงษ์ น.ส.กรพันธุ์ ชำนาญเวช ว่าที่ ร.ต.ฐิติวิทย์ สาครินทร์ นายนิคม ไชยสวัสดิ์ นายหิรัณย์ หิรัญสาลี และ น.ส.มนตรา วัตตะสิงห์ นายณัฐวร ตันติพงษ์ กล่าวว่าตนเองหยุดเล่นการเมืองมา 20 กว่าปีแล้วแต่ก็มองการเมืองนครสงขลาทุกๆปีจนในปีนี้มีชาวบ้านรวมตัวกันมาหาตนเองบอกให้ตนเองลุกขึ้นมาช่วยคนบ่อยางได้แล้วเพราะดูแล้วนับวันถอยหลังลงคลองตนเองก็ได้ปรึกษา อ.ไพบูลย์ พิชัยวงศ์ ที่เคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลามาหลายปีก่อนจึงตกลงว่าถึงเวลาที่จะมาช่วยคนนครสงขลาด้วยกันโดยทุกคนมีความตั้งใจที่เข้ามาพัฒนานครสงขลาด้วยความซื่อสัตย์ พัฒนา โดยการ นำปัญหาจากประชาชนทุกเขตมาเป็นนโยบายในการพัฒนาเพราะตนเองต้องแก้ที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก อย่าถามว่า เมืองบ่อยางจะให้อะไรแก่ท่าน แต่ ให้ถามว่าตัวเองว่า ท่านจะให้อะไรกับเมืองบ่อยาง การเข้าไปทำงานรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประชาชน ความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุด เปลื่ยนทุกข์ให้เป็นสุข ลุกขึ้นปฏิรูปบ่อยางร่วมกัน …

Related posts