ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้ปลัดจังหวัดแพร่นำกระเช้า เยี่ยมไข้ผญบ.ที่ถูกลอบยิงและสร้างขวัญกำลังให้ญาติ

ข่าวแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้ปลัดจังหวัดแพร่นำกระเช้า
เยี่ยมไข้ผญบ.ที่ถูกลอบยิงและสร้างขวัญกำลังให้ญาติ

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ นำกระเช้าในนามของอธิบดีกรมการปกครอง มาเยี่ยมไข้นางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้านตำบลสะเอียบ อำเภอสองและให้กำลังใจญาติ ที่หอผู้ป่วย Icu อายุรกรรม 2 โดยมีนางกัลยา ปวงจันทร์ หัวหน้าหอผู้ป่วยให้การต้อนรับ โดยในวันนี้ได้มี นายมณีศักดิ์ ชัยมงคล แฟนของนางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกยิง เป็นผู้รับมอบกระเช้า พร้อมให้ขวัญกำลังใจญาติๆซึ่งสร้างความสะบายใจมากขึ้นเนื่องจากได้จับตัวมือยิงได้ทันควรโดยอาการโดยรวมแล้วนางกัลยา ปวงจันทร์ หัวหน้าหอผู้ป่วยแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันอาการยังทรงตัวอยู่โดยความดูแลของแพทย์อย่างไกล้ชิดโดยจะแจ้งอาการให้ทราบทุกๆ1ชั่วโมงถ้าหากไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่น ทางแพทย์คงจะทำการผ่าตัดเอากระสุนออกเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยโดยเร็ว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่ โทร 095-6750659

Related posts