ชุมพร – แนวทางการดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ชุมพร – แนวทางการดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ


การดำเนินการรับลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการรับลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีนายปรเมษฐ์ เชาวลิตวงศ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธ.กรุงไทยสาขาชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คลังจังหวัดชุมพร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร จ่าจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ ธ.กรุงไทยสาขาชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบโครงการฯ และลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) ของอำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ซึ่งในวันนี้ เวลา 13.00 – 16.30 น. ก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหลังสวน ให้แก่ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบโครงการฯ และลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) ของอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม เป็นแห่งที่ 2 อีกด้วย โดยได้มอบหมายให้นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานพิธีเปิดฯ
จากข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯของประชาชนในจังหวัดชุมพร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 251,671 ราย แยกเป็น 1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 51,900 ราย 2.กลุ่มผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน จำนวน 93,459 ราย 3.กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 100,546 ราย 4.กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 5,661 ราย 5.กลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ จำนวน 105 ราย และ จากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมถึงคนที่มีปัญหาทางกายภาพในจังหวัดชุมพรมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 612 ราย
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts