อุทัยธานี-ชาวบ้าน 100 คน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กำจัดผักตบชวาพัฒนาคลองน้ำใส  บริเวณ หน้าวัดหนองเรือโกลน อ.ทัพทัน

อุทัยธานี-ชาวบ้าน 100 คน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กำจัดผักตบชวาพัฒนาคลองน้ำใส  บริเวณ หน้าวัดหนองเรือโกลน อ.ทัพทัน

เมื่อเวลา 08.30.น.ของวันที่ 11 มี.ค. 64 ณ บริเวณ หน้าวัดหนองเรือโกลน  หมู่ 3 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน  เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมกำจัดผักตบชวา คลองสวยน้ำใส โดยครั้งนี้ นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน นางสาวสุกัญญา ชื่นยงค์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นางธวัลรัตน์ พูลเพียร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ได้นำจิตอาสาทำความสะอาดคูคลอง ลำน้ำสาธารณะลอกผักตบชวา พร้อมหน่วยงานข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องจิตอาสา หมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลหนองกลางดง หมู่ 6 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน  พร้อมกับรถแบคโฮเทศบาลตำบลทัพทัน จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในคูคลองเป็นอีกแรงหนึ่ง ที่ช่วยในการทำงานร่วมกับชาวจิตอาสาในครั้งนี้

โดยการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำนั้น เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้บริเวณ หน้าวัดหนองเรือโกลน ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำที่สำคัญเพื่อให้สะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

Related posts