อุทัยธานี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 14,000 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการประกอบอาชีพ

อุทัยธานี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 14,000 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการประกอบอาชีพ

วันนี้ (12 มี.ค.64) ที่ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2563

โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี , นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 , นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี , นายประเสริฐ วณิชชากรวิวัฒน์ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมงาน

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย อำเภอลานสัก จำนวน 1,446 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,572,054 บาท ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวน และอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท โดยโอนผ่าน ธ.ก.ส. ตรงไปยังบัญชี ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการประกอบอาชีพ พร้อมกับมอบกล้าพริก และกล้ามะเขือ จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่เกษตรกรด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ได้เกิดอุทกภัย ระหว่างวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563 ทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลการเกษตร ใน 4 อำเภอ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 14,687 ไร่ เกษตรกรประสบภัยจำนวน 2,225 ราย ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,876,628 บาท ขณะเดียวกัน ยังได้สนับสนุนกล้าพันธุ์ผัก จากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,200 ต้น เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้หลังประสบภัยได้เร็วขึ้น ต่อไป..//

ภาพ-ข่าว ส.ปชส.อุทัยธานี ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

Related posts