สุรินทร์-พรรคภูมิใจไทย …”พูดแล้วทำจริง” จัดอบรมแรนวทางการกัญชาปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว/สุรินทร์ 091-00179989

สุรินทร์-พรรคภูมิใจไทย …”พูดแล้วทำจริง” จัดอบรมแรนวทางการกัญชาปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น

วันนี้(12 มี.ค.64)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ บ้านโคกกระเพอ (ห้วยเสนง) หมู่ที่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายปกรณณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์เขต 1 พรรคภูมิใจไทย (ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯ) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กัญชา กับ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรกร กับ การปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ” โดย ดร.อภิวัฒน์ จาาตา (ทิดเป้) นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (พร้อมคณะ) บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ ๖ ต้น” นพ.กิตติ โลห์สุวรรณรักษ์ ผ้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (พร้อมคณะ)ประกอบด้วย นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์),นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ฯลฯโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เขตเอกตั้งที่ 1 เข้าอบรมเข้มเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกว่า 1,000 คน หลักสูตร 2 วัน

 

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกรรมมาธิการการสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขต 1 จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้โอกาสมาถึงแล้วครับ กัญชา 6 ต้น มาถึงพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์แล้ว เรามาให้ความเข้าใจกับกัญชาได้ เราเชิญชวนพี่น้องแต่ละหมู่บ้านที่กำกับดูแลมาทำความเข้าใจ เชิญวิทยากร เราจะใช้กัญชาพลิกเศรษฐกิจ กัญชา 6 ต้น สามารถปลูกได้แล้ว โอกาสของคนไทยมาถึง จังหวัดสุรินทร์จะเป็นพื้นที่ปลูกกัญชา 6 ต้น พรรคภูมิใจไทยลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชน เราเดินหน้า กัญชา6ต้น ภูมิใจไทยพูดแล้วทำ ครัวเรือละ 6ต้น

////////////////////////////////////////

 

Related posts