นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
🔶เวลา 09.00 น.
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้มีอายุเกิน 100 ปีในพื้นที่ตำบลดงบังและตำบลแมด พร้อมมอบสิ่งของ เป็นกำลังใจ เขตอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที ธกส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินทาง และจัดหาสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ มอบให้ผู้ป่วยทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย
นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นำเจ้าหน้าที รพสต และ อสม. นำตรวจเยี่ยม และในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคมนี้ จะนำคณะเหล่ากาชาดให้กำลังใจผู้ป่วยตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ต่อไป///ภาพ.ข่าว.//บัณฑิต..สนุกพันธ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts