ร้อยเอ็ด/… ถวาย”กัณฑ์หลอน”ในบุญผะเหวดบ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
ถวาย”กัณฑ์หลอน”ในบุญผะเหวดบ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง


เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.2564 นายสุนันท์ วงชนะ ประธานชมรมคนมักม่วนพร้อมสมาชิกในเขต อ.บัวขาว อ.ห้วยผึ้ง อ.นามน จ.กาฬสินธ์/ อ.โพนทอง อ.โพธิ์ชัย อ.หนองพอก อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร อบต.คำนาดี รวบรวมจตุปัจจัย ไทยทาน ถวาย ต้นกัณฑ์หลอนจำนวน 3 ต้น ณ วัดพรมจักรคณาราม.บ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.เนื่องในบุญผะเหวด ฟังเทศนืมหาชาติประจำปี 2564.
” กัณฑ์หลอน” คือ ต้นเงินถวายกัณฑ์เทศน์ที่ทำพิธีแห่ไปจากบ้าน ไม่จำเพาะกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่ง และเจาะจงถวายพระรูปใด เมื่อแห่กัณฑ์หลอนไปถึงวัด พระรูปใดกำลังเทศน์อยู่จะถวายพระรูปนั้น กัณฑ์หลอนประกอบไปด้วยเงิน/สมุด/ดินสอ/ผงซักผ้า/สบู่/ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์
บุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ถือเป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า เดือนสาม-เดือนสี่ ดอกจิก ดอกจาน ดอกพะยอม ดอกไม้ป่า บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อ ตกแต่งศาลาการเปรียญในงานบุญผะเหวดในงานนี้ก็ จะมี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้าไม่ตกอบายภูมิซันดอกว้า….
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts