จังหวัดร้อยเอ็ด/… การเสี่ยงทายฟ้าฝนปีนี้/๒๕๖๕ โดยการดูหม้อปูมของน้ำเดื่อดๆที่กำลังต้มเฒ่าในประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา-ในดอนเจ้าปู่-ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของชาวอำเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
การเสี่ยงทายฟ้าฝนปีนี้/๒๕๖๕ โดยการดูหม้อปูมของน้ำเดื่อดๆที่กำลังต้มเฒ่าในประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา-ในดอนเจ้าปู่-ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของชาวอำเภอโพนทอง


วันพุธแรกของเดือน ๖ ชาวอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นิยมทำพิธีเลี้ยงศาลปู่ตาในดอนปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)โดย”เฒ่าจ้ำ”เป็นสื่อกลาง ให้ชาวบ้านที่เตรียมข้าวปลาอาหาร/ สุรา /หญ้าคามัดแทนวัว ควาย เป็ด ไก่ และคน ให้ครบตามจำนวนของแต่ละครอบครัว โดยนำไปรวมกันบริเวณพิธีที่ดอนปู่ตา จากนั้นเฒ่าจ้ำก็จะเป็นผู้นำประกอบพิธีเสี่ยงทายดินฟ้าอากาศรวมทั้งเหตุเภทภัยที่อาจเกิดขึ้นกับหมู่บ้าน หลังเสร็จพิธีดังกล่าวชาวบ้านก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารไปกินเพื่อเป็นสิริมงคล
เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น.เช้าวันนี้ ๔ พ.ค.๒๕๖๕ นายภูสิต สมจิตร ผวจ.ร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองฯผวจ.เดินทางมาร่วมประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแขกผูใหญ่มาร่วม เช่นท่าน สส.ร้อยเอ็ด เขต ๓ สจ.แทนรัฐ สุจารี นายอำเภอ/ผกก.สภ.โพนทอง
ประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่ง)ในดอนปู่ตาความเชื่อในเรื่องจิตวิญญานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวอำเภอโพนทอง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ยึดมั่นอยู่กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี การดำรงชีวิตร่วมกันในกรอบจารีตประเพณีที่ถ่ายทอดมาจากคนรุ่นปู่-ย่า-ตา-ยาย
การเสี่ยงทายฟ้าฝนปีนี้/๒๕๖๕ หลังจากการทำพิธีเลี้ยงปู่ตาเสร็จจะมีการเสี่ยงทาย โดยการแทกวัดไม้วา สั้น-ยาว และดูระดับน้ำต้มเฒ่า ที่กำลังต้มน้ำเดื่อดๆหม้อจะปูม (ก่อไฟครั้งเดียวไม่เติมเชื้อฟืนอีก ) ถ้าน้ำในหม้อต้มเฒ่าเดือดมากๆปูมมาก เฒ่าจ้ำทำนายทายทักว่าปีนี้น้ำฝนจะดี มีมาก แต่ถ้าน้ำในหม้อต้มเฒ่าเดื่อดน้อย แสดงถึงการทำนายทายทักน้ำฝนปีนั้นๆจะน้อย แต่ปีนี้น้ำในหม้อต้มเฒ่าปูมออกมาก ทำนายทายทักว่าปี้นี้ฝนจะดีเด้อ
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts