ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เกษตร และ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสวนผลไม้เพื่อหาทางเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ภายหลังจากเกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เกษตร และ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสวนผลไม้เพื่อหาทางเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
ภายหลังจากเกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 11 มี.ค.64 ) เกษตรตำบล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย สวนผลไม้ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เพื่อเก็บข้อมูลเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบราชการต่อไป โดยในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ นางพลีระษา รักจะโป๊ะ เกษตรตำบลสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอท่าใหม่ ได้ลงเยี่ยมให้กำลังใจ สวนทุเรียนของนาย ชาตรี วิเวโก เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ต้นทุเรียนถูกพายุโค่นล้ม ลูกทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิตเสียหายกว่า 10 ต้น แต่เนื่องจากเป็นสวนผลไม้แปลงใหญ่ จึงพอเหลือต้นทุเรียนที่รอดพ้นวิกฤติมีผลผลิตรอการเก็บเกี่ยวได้ ขณะเดียวกัน เจ้าของสวนได้เร่งนำเสาหลักมาค้ำยัน และผูกโยง ต้นทุเรียนที่เหลือเพื่อป้องกันพายุ ลมแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก และไม่มั่นใจว่าฝนที่ตกลงมาจะส่งผลทำให้ต้นทุเรียนสลัดลูกทิ้งแตกใบอ่อนหรือไม่ ซึ่งต้องรอดูเวลากันต่อไปแต่ถือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยสวนนี้ผลผลิตเสียหายมูลค่ารวมประมาณกว่า 2 แสนบาท ส่วนสวนทุเรียนใกล้เคียงของชาวบ้านในตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ได้รับผลกระทบแบบกระจายสวนละ 2 – 3 ต้น ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงาน จากทางอำเภอที่เก็บข้อมูลรายงานมาจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ครั้งนี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสำรวจเบื้องต้น เป็นพื้นที่สวนผลไม้บางแห่งของอำเภอโป่งน้ำร้อน / เขาคิชฌกูฏ / แก่งหางแมว / นายายอาม และ อำเภอท่าใหม่ ส่วนพืชผลทางการเกษตร และ บ้านเรือนราษฎรยังอยู่ในการสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ปภ.จังหวัดได้แจ้งเตือนเกษตรกร และ ประชาชน เฝ้าระวังผลกระทบจากอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูร้อนนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร และมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ที่ชาวสวนกำลังจะเก็บผลผลิตออกขาย
คิวสัมภาษ์ :: 1.นาย ชาตรี วิเวโก เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
2.นางพลีระษา รักจะโป๊ะ เกษตรตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts