ร้อยเอ็ด/… หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช พระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จ พิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช พระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จ พิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อเวลา 10.00 นาที ของวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ.พิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐวุฒิ โสดา และ นางสาวสุกัญญา แดนกาไสย์ (อดีตนางงามธิดาข้าวจี่ อ.โพธิ์ชัย ปี 2554) เจ้าของพิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย อำเภอโพธิ์ชัย พร้อมครอบครัว และพ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพล ผกก.สภ.โพธิ์ชัยพร้อมกำลังพล ถวายความปลอดภัย/ ข้าราชการฝ่ายปกครอง/ผญบ.พร้อมราษฎรตำบลอัคคะคำ ถวายการต้อนรับเสด็จหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช พระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
เป็นพระกรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาท หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช พระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณา พระราชทาน อวยพรวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยปี 2564 จะมาถึง หลังเสวยพระกระยาหาร ณ พิพิธภัณฑ์พระนาย ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเสด็จกลับ.
ข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพ ลอยแก้ว/สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด

Related posts